Kontakt

Formularz kontaktowy

Szczegółowe informajce odnośnie przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: info@marina-royale.pl lub pod numerem telfonu + 48 882 956 672.

POC Partners Polska Sp. z o.o.

ul. Rybacka 16 76-150 Darłowo
Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie KRS 0000404375
NIP 499-064-55-47
Kapitał zakładowy 12.694.400 PLN