Kontakt

Formularz kontaktowy

POC Partners Polska Sp. z o.o.

ul. Rybacka 16 76-150 Darłowo
Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie KRS 0000404375
NIP 499-064-55-47
Kapitał zakładowy 12.694.400 PLN