W dniu 25 maja 2018 weszły w życie nowe przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych.
RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) powstało z myślą o zwiększeniu kontroli nad Państwa danymi osobowymi oraz sposobem w jaki są wykorzystywane.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest traktowane przez nas priorytetowo, w związku z tym, w trosce o transparentność naszych działań, poniżej przedstawiamy istotne informacje o sposobie w jaki traktujemy Państwa dane.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Darłówko Development” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Darłowie (76-150) przy ulicy Rybackiej 16 (NIP:839-309-80-80, REGON: 220801698) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000336263 z kapitałem zakładowym o łącznej wartości 9.082.645,00 zł.

2. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Informacyjnych – informowania Państwa w formie marketingu bezpośredniego o naszej ofercie handlowej, a w szczególności naszych nieruchomościach na sprzedaż i na wynajem, oraz usług bezpośrednio z nimi związanych, wydarzeniach, konkursach, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb (profilowanie), a w szczególności w celu przesyłania newslettera, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także zgoda wynikająca z przepisów dot. komunikacji elektronicznej,
 • Analitycznych i statystycznych – w celu lepszego doboru usług do Państwa potrzeb, oraz ogólnej optymalizacji produktów, procesów obsługi i budowania wiedzy o naszych klientach, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • W celach archiwalnych i dowodowych – celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, realizacji Państwa praw, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Udostępnianie danych

Państwa dane mogą być pobierane, wykorzystywane, przechowywane i udostępniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 RODO:

 • POC Partners Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie,
 • Belgian Catering Company Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie,
 • Darłówko Rental Company Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie,
 • Arcas Bałtyk Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie,
 • oraz innym zleceniobiorcom administratora w szczególności świadczących usługi prawne, księgowe, informatyczne,

w ramach umowy zawartej z podmiotami przetwarzającymi, zapewniając przy tym szczególną ochronę Państwa danych osobowych.

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania Przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo   wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres
podany poniżej, w części „Kontakt”.

5. Uprawnienia

 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do zapomnienia,
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 • klient ma prawo do bycia zapomnianym w zakresie danych osobowych, Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

6. Dobrowolność przekazania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.

7. Kontakt

Mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@marinaroyale.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, zawsze mogą Państwo napisać na nasz adres:
Darłówko Development Sp. z o.o., ul. Rybacka 16, 76-150 Darłowo